Plan dela

Plan dela za leto 2015:

- Planica 2015

- Čistilna akcija 2015

- Psoglavski dnevi 2015

- sodelovanje z ostalimi društvi v občini Sodražica