Kolesarski maraton 2012

TD SODRAŽICA V SODELOVANJU Z ŠPORTNIM DRUŠTVOM SODRAŽICA - SEKCIJA ZA TEK IN KOLESARSTVO PRIREJA:
13. KOLESARSKI MARATON "PO DOMOVINI RJAVEGA MEDVEDA" SOBOTA, 30. 06. 2012 IN 2. OTROŠKO KOLESARJENJE OD SODRAŽICE DO NOVE ŠTIFTE IN NAZAJ.


Start 13. maratona bo ob 9.00 uri s trga v Sodražici, cilj pa na istem mestu do 13.00 ure. Proga  poteka iz Sodražice preko Vagovke (asfaltno cestišče), Travne gore, mimo Ogenjce, preko Jelenovega žleba, Zadolja, (makadamsko cestišče), Ugarja, Ribnice, Sajevca, Jurjevice, Lipovšice, Podgore, do Sodražice. Dolžina proge je cca 45 km (cca 1/3 proge je asfaltno cestišče, 2/3 proge pa solidno makadamsko cestišče). Med vožnjo je potrebno premagati cca 450 m višinske razlike.

Startnina za udeležbo znaša 10€ (mlajši od 15 let v spremstvu odraslih 5€), ki se plača uro pred startom. Udeleženec, ki prevozi maraton v predvidenem času, prejme priznanje, toplo malico na cilju in osvežilne napitke na kontrolnih točkah (Travna gora, Jelenov Žleb, Sodražica).

PRAVILA 13. KOLESARSKEGA MARATONA

Udeleženci morajo biti starejši od 15 let. Mlajši udeleženci se lahko udeležijo vožnje v spremstvu odraslih.
I.
Ob prijavi prejme vsak udeleženec razpisni list in oštevilčen kontrolni karton s katerim dokazuje, da je udeleženec maratona. Kontrolni karton mora vsak udeleženec pokazati in dati v potrditev na kontrolnih postajah (Travna gora, Jelenov Žleb, Sodražica-cilj)

II.
Udeleženci maratona vozijo na lastno odgovornost. Vozili bodo v skupini pod vodstvom vozil organizatorja, ki jih ni dovoljeno prehitevati. Udeleženci vozijo v skladu z cestno prometnimi predpisi, pazijo na nasprotni promet in upoštevajo navodila policije in organizatorja. Na začelju kolesarske kolone bo vozilo reševalno vozilo ZD Ribnica in vozilo organizatorja. Med vožnjo ni dovoljeno nenadno ustavljanje, spreminjanje smeri ali drugo oviranje udeležencev.

III.
Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo udeleženec povzročil sebi ali drugim.
Vsi prijavljeni udeleženci (oštevilčeni razpisni list - plačana startnina) bodo nezgodno zavarovani.
Uporaba zaščitne čelade je obvezna za vse udeležence maratona.
Morebitne okvare koles na progi udeleženci odpravijo sami. V kolikor okvare ni moč odpraviti udeleženec počaka spremljevalno vozilo, s katerim se odpelje do cilja. V tem primeru se šteje, da je maraton uspešno zaključil.

IV.
S prihodom na start maratonci potrdijo, da so seznanjeni z določili razpisa in da se z njimi strinjajo.
Organizator si pridržuje pravico, da pravila poteka maratona spremeni zaradi višje sile. Morebitne spremembe bodo objavljene pred startom.
V primeru slabega vremena lahko organizator maraton odpove.

 

PRAVILA 2. OTROŠKEGA KOLESARJENJA

I.
Start 2. otroškega kolesarjenja bo ob 9.15 uri s trga v Sodražici. Zaključek pa med 10 in 11. uro. Proga bo potekala od Sodražice preko Podgore do nove Štifte in nazaj. Kolesarjenja se lahko udeležijo otroci, stari najmanj 6. let.
Startnine za udeležence ni.
Otrok - udeleženec, ki prevozi progo, prejme priznanje, malico na cilju in osvežilni napitek.
Udeleženci vozijo izključno v spremstvu staršev ali v spremstvu odraslih, ki jih evidentira organizator
.
II.
Ob prijavi prejme vsak udeleženec razpisni list in kontrolni karton, s katerim dokazuje, da je udeleženec otroškega kolesarjenja. Na razpisnem listu mora biti obvezno zapisan odgovorni spremljevalec otroka. Kontrolni karton mora vsak udeleženec pokazati in dati v potrditev na cilju.

III.
Udeleženci otroškega kolesarjenja vozijo na lastno odgovornost. Vozili bodo v skupini pod vodstvom organizatorja, ki ga ni dovoljeno prehitevati. Udeleženci vozijo v skladu z cestno prometnimi predpisi, pazijo na nasprotni promet in upoštevajo navodila policije in organizatorja. Med vožnjo ni dovoljeno nenadno ustavljanje, spreminjanje smeri ali drugo oviranje udeležencev.

IV.
Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo udeleženec povzročil sebi ali drugim.
Vsi prijavljeni udeleženci (oštevilčen kontrolni karton) bodo nezgodno zavarovani.
Organizator zahteva obvezno uporabo zaščitne čelade.
Otrok brez zaščitne čelade se kolesarjenja ne bo mogel udeležiti!

V.
S prihodom na start udeleženci potrdijo, da so seznanjeni z določili razpisa in da se z njimi strinjajo.
Organizator si pridržuje pravico, da pravila poteka otroškega kolesarjenja spremeni zaradi višje sile. Morebitne spremembe bodo objavljene pred startom.
V primeru slabega vremena lahko organizator otroško kolesarjenje odpove.