Čistilna akcija

V soboto, 24. marca 2012 smo se v organizaciji Turističnega društva Sodražica pridružili vseslovenski oziroma kar svetovni akciji čiščenju našega okolja. Kljub prepričanju, da smo v prejšnjih akcijah že dodobra očistili našo okolico - letošnja čistilna akcija je namreč že sedma po vrsti - smo že kmalu po koncu sicer mile zime začeli odkrivati nova-stara odlagališča kot npr. v Žimaricah na Sedlu, ki pa jih je roko na srce bistveno manj kot v preteklosti. Čeprav letošnja akcija ni bila posebej oglaševana, se jo je samo v soboto udeležilo rekordnih 150 udeležencev iz cele občine. Če upoštevamo še osnovnošolce(ke) prve in druge triade, ki so čistili en dan prej, skupna številka presega 300 in predstavlja 14 % prebivalstva občine, kar kaže na visoko okoljsko ozaveščenost in višjo udeležbo v primerjavi s celotno Slovenijo.


Tudi letos je bil poudarek čistilne akcije poleg pobiranja smeti tudi ločeno zbiranje le teh. Bojan kot eden od organizatorjev čistilne akcije in hkrati profesinalec nam je pred začetkom podrobno pojasnil, kaj gre v katero vrečo in med samo akcijo to tudi preverjal. V zelene vreče smo tako pobirali steklo, v rumeno vrečo embalažo, v črne pa ostale odpadke. Ločeno pa smo zbirali tudi nevarne odpadke kot npr. barve, akumulatorje, baterije. Naj še enkrat poudarimo, da akcija ni in tudi v prihodnje ne bo namenjena čiščenju oziroma praznenju podstrešij.

Zbrali smo okrog 30 m3 odpadkov, največ embalaže, gum, manj pa tokrat starega železa ter kosovnih odpadkov. Najmanj smo nabrali nevarnih odpadkov, spopadli pa smo se tudi z dehtečimi kožami in drobovino domačih živali. Po odvrženih plastenkah, konzervah, cigaretnih škatlicah in podobni krami ob glavnih cestah sklepamo, da metanje smeti (iz avta) lahko pomeni tudi svojevrstno sprostitev pred ali po napornem delovnem dnevu. Nerešena problema ostajata opuščen kamnolom na Novi Štifti ter parkirišče pred Fibranom. Sanacija kamnoloma - sicer so postavljene dodatne opozorilne table, zahteva nekoliko resnejši pristop tako lastnika (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS) kot občine, nujno je potrebno zatraviti oziroma pogozditi kamnolom. Na parkirišču pred Fibranom pa je nujno potrebno postaviti koš za smeti in tudi (kemični) WC.

Poleg občanov in članov Turističnega društva so se akcije udeležili še člani Lovske družine, Smučarskega kluba, Ribiške družine ter učenci, učenke iz OŠ. Tudi po vaseh je bil odziv zelo dober, tako so čistili na Gori, v Globeli, Žimaricah, Vinicah, Zapotoku in Zamostcu (popoldanska akcija). Da je akcija tako dobro uspela so poleg zagnanih udeležencev prispevali še Komunala Ribnica, Občina Sodražica, Mesarija Arko, Pekarna Ajdič, Sadjar Sanjsko sadje, Gasilci za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Seveda ne smemo pozabiti omeniti tudi tradicionalnega zaključka v senci Gasilskega doma, za kar smo poskrbeli člani TD na čelu z predsednikom Jožetom, ki je letos v vlogi kuharja navdušil z odličnim pasuljem in domačimi kranjskimi klobasami. Hvala vsem in na svidenje naslednje leto, smeti namreč še nekaj časa ne bo zmanjkalo. Obenem vas naprošamo, da med letom sproti opozarjate na morebitna nova - stara divja odlagališča in sporočite to bodisi na Občino, Komunalo ali Zavod za gozdove.

Nekaj zagotovo drži. Ne glede na to koliko smeti je kdo pobral, predvsem za mlade velja, da tisti, ki jih je nekaj ur pobiral na vročem soncu, smeti verjetno ne bo nikoli odvrgel v naravo. In če smo čisto na koncu nekoliko opimistični, mogoče bomo le učakali dan, ko bomo na dan čistilne akcije po skupinski fotografiji odšli naravnost v Gasilski dom female cialis online.   

Za TD Sodražica                                                      
Pavle Košir